Nieuws De Berger Hoeve

beste ruiters , 

Helaas duikt Corona weer op zodat dat wij weer nieuwe regels krijgen opgelegd door de overheid en de brancheorganisatie.

Deze regels horen we met z'n allen na te leven en te handhaven :

1- kinderen moeten helaas na de rijles de manege verlaten ivm groepsvorming.

2- ouders kunnen de kinderen op de parkeerplaats afzetten en ophalen.

3- ouders mogen niet aanwezig zijn tijdens de lessen.

4- kinderen welke een pony gestald of geleased hebben mogen na de les haar/zijn pony nog verzorgen en berijden.

Als we dit samen doen kunnen we fijn blijven paardrijden.

Het Berger Hoee Team

 

Maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport voorgeschreven door de FNRS
1-We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
2-Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
3-Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
4-Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
5-Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
6-Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
7-Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
8-Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Wij zijn aangesloten bij:

De Berger Hoeve / Eerselsedijk 50 / 5571 TM Bergeijk / Tel: (0497)-51 47 21 /